Profilaktyka

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMACH PROFILAKTYCZNYCH

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w programach profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  Niezbędnym warunkiem do uzyskania świadczeń, w ramach programów, jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz nieuczestniczenie w tego typu akcjach organizowanych przez SPZLO w okresie ostatnich trzech lat. Zapraszając Państwa do udziału w akcji promującej zdrowie gwarantujemy nieodpłatne uzyskanie świadczeń zdrowotnych, w tym dostęp, do badań diagnostycznych w ramach następujących programów:

15/11/2013 - 14:26

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), znana też pod nazwą rozedmy lub przewlekłego zapalenia oskrzeli, jest chorobą bardzo rozpowszechnioną .Występuje najczęściej u wieloletnich palaczy tytoniu i  stanowi czwartą przyczynę zgonów. W Polsce zapada na nią co piąta osoba paląca czynnie lub biernie. Choroba nadal rozpoznawana jest  zbyt  późno, przy znacznym  zaawansowaniu  objawów, i wówczas postępuje, mimo prawidłowego leczenia.

15/11/2013 - 13:51

Rak szyjki macicy (rszm) jest drugim, co do częstości, nowotworem w Polsce dotyczącym populacji kobiet. Współczynnik zachorowania na rszm jest w naszym kraju jednym z najwyższych w Europie. Rocznie w Polsce umiera, z powodu raka szyjki macicy, ok. 2 000 kobiet. W tym samym czasie w krajach Europy Zachodniej odnotowuje się  spadek umieralności na tę chorobę, spowodowany głównie wprowadzeniem  programów  profilaktyki raka szyjki macicy opartych o wykonywanie badań cytologicznych. W wyniku przeprowadzenia badania można wykryć zmiany przedrakowe oraz raka we wczesnym okresie.

15/11/2013 - 12:12

Choroby układu krążenia są głównym problemem zdrowotnym mieszkańców Warszawy. Są częstym powodem niezdolności do pracy, obniżenia jakości życia i pierwszą przyczyną przedwczesnej śmierci. Dominującym schorzeniem, w tej grupie, jest choroba niedokrwienna serca, która w Polsce, w skali roku, prowadzi do wystąpienia ok. 100 tys. zawałów.