Przychodnia Rejonowa Nr 1

Warszawa Wesoła ul. Kilińskiego 48
Rejestracja: 459 59 55 59, dzieci: 459 59 55 59

Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00