Program profilaktyki raka szyjki macicy

Rak szyjki macicy (rszm) jest drugim, co do częstości, nowotworem w Polsce dotyczącym populacji kobiet. Współczynnik zachorowania na rszm jest w naszym kraju jednym z najwyższych w Europie. Rocznie w Polsce umiera, z powodu raka szyjki macicy, ok. 2 000 kobiet. W tym samym czasie w krajach Europy Zachodniej odnotowuje się  spadek umieralności na tę chorobę, spowodowany głównie wprowadzeniem  programów  profilaktyki raka szyjki macicy opartych o wykonywanie badań cytologicznych. W wyniku przeprowadzenia badania można wykryć zmiany przedrakowe oraz raka we wczesnym okresie. Zmiany przedrakowe są wyleczalne w 100%, a rak inwazyjny, leczony we wczesnym okresie rozwoju, daje wysoki odsetek wyleczeń.

Do programu zapraszamy Panie w wieku od 25 do 59 lat, u których nie rozpoznawano rszm i które, w okresie ostatnich 36 miesięcy nie uczestniczyły w w/w programie na terenie SPZLO Warszawa-Wesoła.

Poza badaniem i konsultacją lekarza ginekologa  wszystkim, kobietom zaproszonym do programu wykonujemy badanie cytologiczne wymazu z ujścia zewnętrznego kanału i z tarczy szyjki macicy. Materiał  jest oceniany przez renomowaną pracownię diagnostyki przy Instytucie Matki i Dziecka, co  gwarantuje wysoką jakość badania.

Miejscem realizacji programu jest poradnia ginekologiczno-położnicza w Przychodni Rejonowej Nr 3 w Starej Miłosnej, ul. Jana Pawła II nr 23, telefon 022 773 84 26.

Mamy nadzieję, że dbając o swoje zdrowie, skorzystacie Państwo z oferty naszych przychodni. Zapraszamy do uczestnictwa w programach oraz do osobistego i telefonicznego kontaktu z pracownikami SPZLO Warszawa Wesoła w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących usług świadczonych w  naszych placówkach tj.;

Przychodni Rejonowej nr 1,Wesoła-Centrum ul. Kilińskiego 50, telefon 022-773 53 63, Przychodni Rejonowej nr 2, Wesoła Zielona ul. Warszawska 55, telefon 022-489 72 70 oraz w Przychodni Rejonowej nr 3, Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 23, telefon 022-773 83 96

Koordynator ds. medycznych
SPZLO Warszawa Wesoła
lek. med. Tomasz Droń