Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP)

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), znana też pod nazwą rozedmy lub przewlekłego zapalenia oskrzeli, jest chorobą bardzo rozpowszechnioną .Występuje najczęściej u wieloletnich palaczy tytoniu i  stanowi czwartą przyczynę zgonów. W Polsce zapada na nią co piąta osoba paląca czynnie lub biernie. Choroba nadal rozpoznawana jest  zbyt  późno, przy znacznym  zaawansowaniu  objawów, i wówczas postępuje, mimo prawidłowego leczenia. Zidentyfikowanie czynników sprzyjających chorobie pozwala na ich eliminację i zapobiega rozwojowi POCHP, zaś wczesne wykrycie choroby daje szanse  na skuteczne leczenie i uniknięcie szeregu powikłań stanowiących jej następstwa, m.in. niewydolności oddechowej i krążenia. Choroba zaczyna się od przewlekłego kaszlu i odpluwania niewielkiej ilości wydzieliny - szczególnie po wstaniu z łóżka. Z czasem pojawia się duszność, początkowo tylko w czasie wysiłku a potem również w spoczynku. W końcowym okresie choroba powoduje  niedotlenienie, niewydolność serca, zmiany zakrzepowo-zatorowe  i przedwczesny zgon.

Do udziału w programie zapraszamy osoby w wieku od 40 do 65 lat, palące papierosy aktualnie lub w przeszłości albo mające kaszel i duszność  podczas wysiłku.

Proponujemy Państwu wypełnienie ankiety służącej do ustalenia czy jest Pani/Pan zagrożony, czy też może jest chory na POChP.

Jeśli znajdziecie się Państwo w tzw. grupie ryzyka chorób płuc lub będziecie mieli niepokojące objawy ze strony układu oddechowego, zapraszamy do wykonania badania spirometrycznego, które pozwala na ocenę funkcji płuc. Badanie  nie wymaga specjalnego przygotowania.

W przypadku wykrycia zmian w badaniu spirometrycznym, zostaniecie Państwo objęci odpowiednią opieką lekarską, w tym konsultacją lekarza pulmonologa.

Termin badania można ustalić telefonicznie pod nr telefonu 022 4897270 lub osobiście w Przychodni Rejonowej Nr 2 w Warszawie Zielona, ul. Warszawska 55.