Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia

Choroby układu krążenia są głównym problemem zdrowotnym mieszkańców Warszawy. Są częstym powodem niezdolności do pracy, obniżenia jakości życia i pierwszą przyczyną przedwczesnej śmierci. Dominującym schorzeniem, w tej grupie, jest choroba niedokrwienna serca, która w Polsce, w skali roku, prowadzi do wystąpienia ok. 100 tys. zawałów. Jednocześnie istnieją niezbite dowody na to, że wczesne zidentyfikowanie czynników ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, a także wczesne ich wykrycie, pozwala, poprzez zmianę stylu życia i właściwe leczenie, skutecznie zapobiegać lub zwolnić tempo ich rozwoju, a tym samym przedłużyć życie.

Do udziału w programie zapraszamy osoby w wieku 35 do 55 lat, u których dotychczas nie stwierdzono chorób układu krążenia. U każdej osoby uczestniczącej w programie zostanie określone indywidualne ryzyko zagrożenia chorobami układu krążenia.

W ramach programu zostaną wykonane następujące badania: cholesterol z frakcjami LDL i HDL, trójglicerydy, glukoza, badanie EKG oraz określone następujące parametry: ciśnienie tętnicze, wzrost, masa ciała oraz wyliczony tzw. wskaźnik masy ciała( BMI).

W oparciu o ich wyniki, lekarz oceni stan zdrowia i zakwalifikuje Panią / Pana, w przypadku nieprawidłowych wyników badań, do określonej grupy ryzyka wystąpienia choroby, a także określi sposób dalszej opieki medycznej.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w programie prosimy o osobiste lub telefoniczne skontaktowanie się z rejestracją Przychodni Rejonowej nr 1,Wesoła-Centrum ul. Kilińskiego 50, telefon 022-773 53 63, Przychodni Rejonowej nr 2, Wesoła Zielona ul. Warszawska 55, telefon 022-489 72 70, Przychodni Rejonowej nr 3, Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 23, telefon 022-773 83 96.