BIP / Przetargi aktualne

10/12/2019 - 15:21

Warszawa, dn. 09 grudnia 2019 r .

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 48 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Nr sprawy: SZPZLO KO/04/2019

05/12/2019 - 14:20

Warszawa, dn. 05 grudnia 2019 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 48 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

Sprawa nr: SZPZLO/KO-04/2019

04/12/2019 - 12:47

Warszawa dnia 04 grudnia 2019 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI cz.1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów
do dezynfekcji.

Nr sprawy: SZPZLO/WR-07/2019

29/11/2019 - 13:34

Nr sprawy: SZPZLO/WR-07/2019 Warszawa dnia 29 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej 30 000 euro
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów do dezynfekcji.

Pages