BIP / Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

28/01/2019 - 11:26

SZPZLO świadczy opiekę specjalistyczną, w zakresie poradni :
- alergologii dorosłych i dzieci,
- chirurgii naczyniowej,
- dermatologii
- położnictwa i ginekologii,
- kardiologii,
- medycyny pracy,
- neurologii
- preluksacji