BIP / Przetargi aktualne

27/04/2022 - 14:37

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Kilińskiego 48 4 tel./fax 22 773 74 50
NIP 822-18-47-147, REGON 011337194
Sprawa nr SZPZLO/91/2022 Warszawa, dnia 25 kwietnia 2022 roku
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - WESOŁA z siedzibą 05-075 Warszawa ul. Jana Kilińskiego 48

28/02/2022 - 15:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE POZ: lekarz pediatra; lekarz medycyny rodzinnej; lekarz chorób wewnętrznych - ogłoszenie wyników
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Dotyczy: konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i badań USG - sprawa SZPZLO KO/01/2022

Szanowni Państwo,

22/02/2022 - 14:13

Warszawa, 21 lutego 2022 r.
Sprawa nr SZPZLO /KO/01/2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła ogłasza konkurs ofert zapraszając w nim do udziału zainteresowanych

Podstawa prawna
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 7111 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust.1, art.149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art.153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021r. poz.1285 z późniejszymi zmianami).
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem konkursu jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
• Podstawowej Opieki Zdrowotnej
o lekarz pediatra
o lekarz medycyny rodzinnej
o lekarz chorób wewnętrznych

21/12/2021 - 12:55

Warszawa, dn. 20 grudnia 2021 r.

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 48 , 05-075 Warszawa Wesoła,
tel. /fax. (0-22) 773 74 50
e-mail; zozwesola@szpzlowesola.waw.pl; www.szpzlowesola.waw.pl

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Pages