Warszawa Wesoła ul. Kilińskiego 50
Rejestracja: 22 773 5363, 22 773 5651, dzieci: 22 760 2349

 

 

Warszawa Wesoła ul. Warszawska 55
Rejestracja dorośli: 22 489 72 70; dzieci: 22 489 72 71

Warszawa Wesoła ul. Jana Pawła II 23
Rejestracja ogólna: 22 773 83 96

Poniedziałek - Piątek 8.00-18.00
Rejestracja 7.45 - 18.00

Witamy w Samodzielnym Zespole Publicznym Zakładów Lecznictwa Otwartego w Warszawa - Wesoła

Podstawowym celem SZPZLO jest każde wykonane zawodowo postępowanie służące zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności:

 • badanie, diagnoza i porada lekarska,
 • leczenie, w tym kierowanie na badania specjalistyczne,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,
 • laboratoryjne badanie diagnostyczne,
 • pomoc w pielęgnacji chorych,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • opieka nad macierzyństwem.

SZPZLO udziela świadczeń zdrowotnych:

 • osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym - na podstawie umów zawartych z instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego i na zasadach określonych w tych umowach,
 • mieszkańcom dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - na podstawie umów zawartych z Miastem Stołecznym Warszawa na zasadach określonych w tych umowach,
 • innym osobom - na podstawie odrębnych umów lub za indywidualną odpłatnością,
 • w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia - każdej zgłaszającej się osobie.